Służba wśród więźniów rozpoczęła działalność 30 maja 2001 roku. Na początku była to audycja radiowa prowadzona przez brata Tomka as. “Radio ABC”, którego dzielnie wspierali brat Mariusz i Andrzej. Regularna co środowa audycja zaraz po Teleexpresie została nazwana 3 kwadranse z Jezusem, gdzie oprócz muzyki chrześcijańskiej można było usłyszeć wywiady z ciekawymi ludźmi oraz posłuchać fragmentów biblijnych. Został również zorganizowany pierwszy koncert ewangelizacyjny, w którym wystąpił zespół INRI.

Przełomowym okresem dla służby był koncert gitarowy Dawida Silwestra oraz wizyta pastora z Anglii Jamesa Kinga, który poprowadził ewangelizację. Koncert, świadectwo Dawida, Jamesa, wezwanie do oddania swojego życia Jezusowi poruszyło serca tych młodych ludzi, którzy zaczęli się z nami spotykać. Rozpoczęły się pierwsze spotkania indywidualne, spotkania w małych 2-3 osobowych grupach, studium biblijne, więźniowie chętnie przychodzili, czytali Biblię. Pod konie roku 2001 mieliśmy grupę 8 więźniów którzy spotykali się z nami regularnie.

Na początku roku 2002 udało nam się zorganizować imprezę świąteczną, na której więźniowie mieli możliwość spotkać się z rodziną a zwłaszcza z dziećmi w innej atmosferze niż sala widzeń. Były występy, ciasto, kawa, prezenty dla dzieci. To był dobry czas zarówno dla nas jak i dla więźniów.

Rok 2002 przyniósł kolejne spotkania, imprezy, koncerty, ewangelizacje. Liczba osób która chciała się z nami spotykać rosła z każdą tego typu imprezą. Również sami więźniowie zachęcali siebie nawzajem, do spotkań, czytania Biblii, modlitwy. W roku 2002 udało nam się również dotrzeć do ludzi umieszczonych w Zakładzie karnym w Goleniowie, dzięki czemu nasza działalność rozszerzyła się o kolejne miasto.

Rok 2002 był wspaniałym rokiem dzieła Bożego i obfitego plonu. Przez nasze spotkania przewinęło się około 50 osób z którymi nawiązaliśmy bliższy kontakt. Biblia, studium Słowa Bożego, rozmowy indywidualne, świadectwa nawrócenia, modlitwy, śpiew, ewangelia, cichy czas, nauka wersetów – to owoce działania Boga w sercach i życiu ludzi z którymi mamy przywilej się spotykać.

Co przyniosą kolejne lata?

Bóg tylko wie.

Módlcie się za nas, za więźniów, za błogosławieństwo, radość głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa każdą środę i każdy dzień naszego życia.

 

Założenia służby więzienniczej w Szczecinie

• Audycja radiowa w radiowęźle (co tydzień),

• Rozmowy indywidualne,

• Organizowanie koncertów muzycznych,

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,

• Wyświetlanie filmów o tematyce chrześcijańskiej,

• Rozpowszechnianie broszurek, czasopism, książek chrześcijańskich,

• Prowadzenie koła zainteresowań (nauka zawodu).

kontakt / spotkania

Dane kontaktowe

Adres: Ul. Wita Stwosza 1a, 71-173 Szczecin
Telefon: 602 791 866
Email: kontakt@2kech.pl

Miejsce nabożeństw

Niedzielne Nabożeństwa // godzina 11:00

Społeczność Chrześcijańska Pogodno,
Ul. Wita Stwosza 1a,
71-173 Szczecin

nadchodzące wydarzenia