Dobra Nowina o Wielkiej Radości

Dzień 25 // Trzy świąteczne prezenty

“Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezus Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci…

Dzień 24 // Dwa świąteczne cele

“Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” (1 Jana 3, 7-8). Gdy 1 Jana 3, 8 mówi: „A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”, musimy zapytać…

Dzień 23 // Boży nieopisany dar

“Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania” (Rzymian 5, 10-11). W jaki praktyczny sposób możemy pojednać się z Bogiem i radować się w Nim? Robimy to…

Dzień 22 // Abyś uwierzył

“I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego” (Jana 20, 30-31). Mam głębokie przeczucie, że pośród nas, ludzi wychowanych w kościele, umiejących przez sen wyrecytować doktrynę naszej wiary, ziewać podczas deklamacji Apostolskiego Wyznania…

Dzień 21 // Narodziny Przedwiecznego

“Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (Jana 18, 37). To wielki świąteczny tekst, mimo że dotyczy końcówki ziemskiego życia Jezusa, nie początku. Zauważ: Jezus nie tylko mówi, że się…

Dzień 20 // Świąteczna Solidarność

“A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” (1 Jana 3, 8) Każdego dnia na diabelskiej taśmie produkcyjnej powstają miliony grzechów. Szatan pakuje je do ogromnych samolotów transportowych, leci z nimi do nieba, po czym rozkłada je przed Bogiem i śmieje się do rozpuku. Niektórzy ludzie pracują przy tej taśmie na pełen etat. Inni zrezygnowali, choć od…

Dzień 19 // Święta są dla wolności

“Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli” (Hebrajczyków 2, 14-15). Jezus stał się człowiekiem, ponieważ potrzebna była śmierć kogoś,…

Dzień 18 // Świąteczny model misji

“Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat” (Jana 17, 18). Święta Bożego Narodzenia są wzorem dla misji. Misja jest odbiciem Świąt. Zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Dla przykładu – niebezpieczeństwo. Chrystus przyszedł do swojej własności, ale ta Go nie przyjęła. Ciebie też. Spiskowali przeciwko Niemu. Przeciwko tobie również. Nie miał stałego domu. Tak…

Dzień 17 // Największe zbawienie jakie można sobie wyobrazić

“Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze” (Jeremiasza 31, 31). Bóg jest sprawiedliwy i święty, odłączony od grzeszników takich jak my. To jest nasz największy problem w te Święta – i dotyczy zresztą każdego innego okresu. W jaki sposób możemy poukładać sobie relację ze sprawiedliwym i świętym Bogiem? Bóg…

Dzień 16 // Najbardziej udano Boże potknięcie

“Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Filipian 2, 9-11). Boże Narodzenie zaznaczyło początek najbardziej skutecznego potknięcia Boga. On zawsze chętnie ukazywał…

kontakt / spotkania

Dane kontaktowe

Adres: Ul. Wita Stwosza 1a, 71-173 Szczecin
Telefon: 602 791 866
Email: kontakt@2kech.pl

Miejsce nabożeństw

Niedzielne Nabożeństwa // godzina 11:00

Społeczność Chrześcijańska Pogodno,
Ul. Wita Stwosza 1a,
71-173 Szczecin

nadchodzące wydarzenia