Naszą Szkółkę Niedzielną prowadzimy aby dzielić się Dobrą Nowiną o Chrystusie z dziećmi naszego kościoła oraz z dziećmi, które odwiedzają nasz zbór.

Pomagamy dzieciom w odkrywaniu ich darów i talentów, mówimy o tym w jaki sposób mogą powierzyć swoje życie Bogu. Naszym pragnieniem jest aby każde dziecko wiedziało kim jest Jezus, aby mogło wzrastać w Jego Słowie, aby uczyło się jak okazywać Jego miłość poprzez służenie i pomaganie innym ludziom. Wierzymy, że treści biblijne można przekazywać dzieciom w sposób dla nich bardzo przystępny, interesujący i praktyczny dla ich życia.

Na naszych zajęciach realizujemy program nauczania biblijnego w ramach punktu katechetycznego. Jest on oparty na poniższych zasadach:

1. zasada gruntownej znajomości dziecka;

2. zasady dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb uczniów;

3. zasada aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie nauczania;

4. zasada wszechstronnej poglądowości i przykładu;

5. zasady trwałości osiągnięć, umiejętności korzystania z nich i dalszego doskonalenia:

– zasada systematyczności,

– zasada trwałości wiedzy,

– zasada wiązania teorii z praktyką.

Wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia Szkółki Niedzielnej podzielone są na cztery grupy wiekowe:

1 grupa – dzieci uczęszczające do klas 1 – 3 szkoły podstawowej,

2 grupa – dzieci klas 4 – 6

3 grupa – młodzież uczęszczająca do gimnazjum

4 grupa – młodzież licealna i studenci

Młodsze dzieci (do 3 lat) mają swój kącik zabaw, gdzie w czasie trwającego nabożeństwa mogą wspólnie z dyżurującymi rodzicami bawić się i lepiej poznawać.

Nasze zajęcia w grupach od 1 do 3 odbywają się każdej niedzieli od godziny 10.30 do 11.30 w pomieszczeniach klasowych na I piętrze gmachu 13 Muz w Szczecinie (ul. Placu Żołnierza Polskiego 2). Grupy 2 i 3 mają zajęcia od godz. 10.30 do 11.30 w tej samej szkole.

Młodzież ma swoje spotkania w każdą sobotę o godzinie 16.00 w biurze kościoła przy ulicy Jana Pawła II 11U/1.

Zapraszamy wszystkie dzieci chcące poznać Pana Jezusa !!!

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im.” Ew. Łukasza 18, 16.

Jeśli chcesz zasięgnąć więcej informacji skontaktuj się z nami

Oprócz zajęć Szkółki Niedzielnej w każdą ostatnią niedzielę miesiąca dzieci i młodzież spotykają się by uczyć się nowych piosenek, którymi potem mogą usługiwać w naszym zborze, ale także dzieciom w różnych placówkach na terenie naszego miasta.

Zapraszamy !!!

kontakt / spotkania

Dane kontaktowe

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 11u/1 ,70-415 Szczecin
Telefon: 602 791 866
Email: kontakt@2kech.pl

Miejsce nabożeństw

Niedzielne Nabożeństwa // godzina 10:00

Dom Kultury 13 Muz,
plac Żołnierza Polskiego 2, 70-001 Szczecin,

nadchodzące wydarzenia