Służby

GRUPY DOMOWE

Naszą Szkółkę Niedzielną prowadzimy aby dzielić się Dobrą Nowiną o Chrystusie z dziećmi naszego kościoła oraz z dziećmi, które odwiedzają nasz zbór.

Pomagamy dzieciom w odkrywaniu ich darów i talentów, mówimy o tym w jaki sposób mogą powierzyć swoje życie Bogu. Naszym pragnieniem jest aby każde dziecko wiedziało kim jest Jezus, aby mogło wzrastać w Jego Słowie, aby uczyło się jak okazywać Jego miłość poprzez służenie i pomaganie innym ludziom. Wierzymy, że treści biblijne można przekazywać dzieciom w sposób dla nich bardzo przystępny, interesujący i praktyczny dla ich życia.

Na naszych zajęciach realizujemy program nauczania biblijnego w ramach punktu katechetycznego. Jest on oparty na poniższych zasadach:

1. zasada gruntownej znajomości dziecka;

2. zasady dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb uczniów;

3. zasada aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie nauczania;

4. zasada wszechstronnej poglądowości i przykładu;

5. zasady trwałości osiągnięć, umiejętności korzystania z nich i dalszego doskonalenia:

- zasada systematyczności,

- zasada trwałości wiedzy,

- zasada wiązania teorii z praktyką.

Wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia Szkółki Niedzielnej podzielone są na cztery grupy wiekowe:

1 grupa – dzieci uczęszczające do klas 1 - 3 szkoły podstawowej,

2 grupa – dzieci klas 4 - 6

3 grupa – młodzież uczęszczająca do gimnazjum

4 grupa - młodzież licealna i studenci

Młodsze dzieci (do 3 lat) mają swój kącik zabaw, gdzie w czasie trwającego nabożeństwa mogą wspólnie z dyżurującymi rodzicami bawić się i lepiej poznawać.

Nasze zajęcia w grupach od 1 do 3 odbywają się każdej niedzieli od godziny 10.30 do 11.30 w pomieszczeniach klasowych na I piętrze gmachu 13 Muz w Szczecinie (ul. Placu Żołnierza Polskiego 2). Grupy 2 i 3 mają zajęcia od godz. 10.30 do 11.30 w tej samej szkole.

Młodzież ma swoje spotkania w każdą sobotę o godzinie 16.00 w biurze kościoła przy ulicy Jana Pawła II 11U/1.

Zapraszamy wszystkie dzieci chcące poznać Pana Jezusa !!!

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im.” Ew. Łukasza 18, 16.

Jeśli chcesz zasięgnąć więcej informacji skontaktuj się z nami

Oprócz zajęć Szkółki Niedzielnej w każdą ostatnią niedzielę miesiąca dzieci i młodzież spotykają się by uczyć się nowych piosenek, którymi potem mogą usługiwać w naszym zborze, ale także dzieciom w różnych placówkach na terenie naszego miasta.

Zapraszamy !!!

 

SŁUŻBA WŚRÓD MAŁŻEŃSTW

 

Służba wśród małżeństw ma wiele płaszczyzn:

 

 

Pierwszą są działania” profilaktyczne”, jak np. organizowanie konferencji dla małżeństw, na których zaproszeni prelegenci przedstawiają, jak i w oparciu o jakie zasady małżeństwo może zdrowo funkcjonować w realiach dzisiejszych czasów, jak budować relacje, które zwycięsko przejdą życiowe burze, a jednocześnie w jaki sposób budować satysfakcjonujący Jego i Ją związek .

Drugą płaszczyzną są spotkania w grupie kilku małżeństw, gdzie tematy dotyczące funkcjonowania życia małżeńskiego – rodziny są wspólnie rozważane i omawiane .

Trzecią bardzo istotną jest prowadzenie kursu przedmałżeńskiego – jest to 5-6 spotkań, które narzeczeni powinni odbyć w ciągu dwóch – trzech miesięcy. Spotkania te dotykają istotnych spraw życia małżeństwa, jak np.: Bożego widzenia roli mężczyzny i kobiety, finansów tj zarządzania nimi, seksu, budowania relacji z teściami, zdrowych zasad komunikacji ze sobą, sposobu spędzania wolnego czasu, itp.

Czwartą stanowi doradztwo w sprawach kryzysowych małżeństwa, czy też trudności wywołanych konfliktami tak na styku małżeńskim jak np. rodzic – dziecko.

Za służbę tą odpowiedzialni są Ewa i Mariusz Socha:

Kontakt telefoniczny: (091) 426 11 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKÓŁKA NIEDZIELNA

Liczba osób uczestniczących w Grupie waha się od 12 do 20. Stałe elementy to studium Słowa Bożego (Biblii), modlitwa, śpiew. Celem grup domowych jest budowanie wzajemnych więzi, poznawanie Biblii, wzrost duchowy, który następuje przez regularne czytanie Biblii, modlitwę, uczestnictwo w spotkaniach zborowych. Ponadto celem grup jest zachęcanie członków społeczności do czynnego włączania się; w różne służby zboru. Grupy są otwarte na nowe osoby. Każda grupa realizuje program w oparciu o inicjatywę lidera grupy. Ma to związek przede wszystkim z tym, że każda grupa jest inna i ma różne potrzeby.

SŁUŻBA WŚRÓD WIĘŹNIÓW

Służba wśród więźniów rozpoczęła działalność 30 maja 2001 roku. Na początku była to audycja radiowa prowadzona przez brata Tomka as. "Radio ABC", którego dzielnie wspierali brat Mariusz i Andrzej. Regularna co środowa audycja zaraz po Teleexpresie została nazwana 3 kwadranse z Jezusem, gdzie oprócz muzyki chrześcijańskiej można było usłyszeć wywiady z ciekawymi ludźmi oraz posłuchać fragmentów biblijnych. Został również zorganizowany pierwszy koncert ewangelizacyjny, w którym wystąpił zespół INRI.

Przełomowym okresem dla służby był koncert gitarowy Dawida Silwestra oraz wizyta pastora z Anglii Jamesa Kinga, który poprowadził ewangelizację. Koncert, świadectwo Dawida, Jamesa, wezwanie do oddania swojego życia Jezusowi poruszyło serca tych młodych ludzi, którzy zaczęli się z nami spotykać. Rozpoczęły się pierwsze spotkania indywidualne, spotkania w małych 2-3 osobowych grupach, studium biblijne, więźniowie chętnie przychodzili, czytali Biblię. Pod konie roku 2001 mieliśmy grupę 8 więźniów którzy spotykali się z nami regularnie.

Na początku roku 2002 udało nam się zorganizować imprezę świąteczną, na której więźniowie mieli możliwość spotkać się z rodziną a zwłaszcza z dziećmi w innej atmosferze niż sala widzeń. Były występy, ciasto, kawa, prezenty dla dzieci. To był dobry czas zarówno dla nas jak i dla więźniów.

Rok 2002 przyniósł kolejne spotkania, imprezy, koncerty, ewangelizacje. Liczba osób która chciała się z nami spotykać rosła z każdą tego typu imprezą. Również sami więźniowie zachęcali siebie nawzajem, do spotkań, czytania Biblii, modlitwy. W roku 2002 udało nam się również dotrzeć do ludzi umieszczonych w Zakładzie karnym w Goleniowie, dzięki czemu nasza działalność rozszerzyła się o kolejne miasto.

Rok 2002 był wspaniałym rokiem dzieła Bożego i obfitego plonu. Przez nasze spotkania przewinęło się około 50 osób z którymi nawiązaliśmy bliższy kontakt. Biblia, studium Słowa Bożego, rozmowy indywidualne, świadectwa nawrócenia, modlitwy, śpiew, ewangelia, cichy czas, nauka wersetów - to owoce działania Boga w sercach i życiu ludzi z którymi mamy przywilej się spotykać.

Co przyniosą kolejne lata?

Bóg tylko wie.

Módlcie się za nas, za więźniów, za błogosławieństwo, radość głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa każdą środę i każdy dzień naszego życia.

 

Założenia służby więzienniczej w Szczecinie

• Audycja radiowa w radiowęźle (co tydzień),

• Rozmowy indywidualne,

• Organizowanie koncertów muzycznych,

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,

• Wyświetlanie filmów o tematyce chrześcijańskiej,

• Rozpowszechnianie broszurek, czasopism, książek chrześcijańskich,

• Prowadzenie koła zainteresowań (nauka zawodu).

 

ZESPÓŁ MUZYCZNY "PROMISE"

Uwielbienie to nasze osobiste wyrażenie miłości do Boga za to, kim On jest, co mówi i co czyni w naszym życiu. Istnieje wiele różnych sposobów, aby to czynić, jednym z nich jest śpiew i muzyka. Właśnie w tym celu od początku istnienia naszej społeczności powstała służba muzyczna. Jest ona do dziś ważną dziedziną życia Kościoła i rozwija się dwutorowo. Z jednej strony jako zespół muzyczny służymy na nabożeństwach, konferencjach i innych zgromadzeniach chrześcijańskich, pomagając stworzyć odpowiedni nastrój i atmosferę. Z drugiej zaś strony wychodzimy do ludzi z przesłaniem ewangelii, opowiadając o obietnicach, które dziedziczymy jako Boże Dzieci i o których czytamy w Jego Słowie.

PROMISE – co znaczy OBIETNICA, to nazwa, którą przyjęliśmy dla naszego zespołu. Gramy zarówno tradycyjne hymny wielbiące Boga, a także współczesne pieśni chrześcijańskie w różnych aranżacjach, w zależności od miejsca i osób, do których staramy się dotrzeć.

W Psalmach czytamy, że biblijne uwielbienie odbywało się przy użyciu bębnów, dźwięcznych cymbałów, głośnych trąb, tamburyn i instrumentów strunowych. W naszym przypadku są to instrumenty klawiszowe, gitary (klasyczna, elektryczna, basowa), perkusja, saksofon, trąbka, które traktujemy jako narzędzia (dary Boże) ku lepszemu uwielbianiu Go.

Staramy się równocześnie zawsze pamiętać i przypominać sobie, że to Bóg a nie człowiek

stoi w samym centrum naszego uwielbienia, a to co robimy, jest niczym w porównaniu z tym, co On zrobił dla nas.

Kontakt do lidera:

Piotr Mazur tel. kom. 509142519

 

 

Dane kontaktowe

2 Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie

 

Jana Pawła II 11U/1

Szczecin

Zachodniopomorskie

70-415

Polska

 

info@2kech.pl

DO BIURA KOŚCIOŁA

 

091 489 00 46

 

Faks: 091 426 11 52

 

Telefon komórkowy:

 

DO PASTORA 602 791 866

 

http://www.2kech.pl

 

Nr konta bankowego:

 

ALIOR BANK

 

74 2490 0005 0000 4500 9632 4411

 

Copyright © 2017 | Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Admin 2kech.