Wszystkie artykuły

Dzień 11 // Dlaczego przyszedł Jezus

“Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli” (Hebrajczyków 2, 14-15). Myślę, że jest to mój ulubiony tekst adwentowy, ponieważ…

Dzień 10 // Złoto, kadzidło i mirra

“A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę” (Mateusza 2, 10-11). Bogu nie służy się rękami ludzkimi, On ich nie potrzebuje (Dz 17, 25). Dary przyniesione przez mędrców nie są rodzajem pomocy. Byłoby to ujmą…

Dzień 9 // Dwa rodzaje opozycji wobec Jezusa

Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima (Mateusza 2, 3). Jezus jest przyczyną niepokoju dla tych, którzy nie chcą Go czcić. Jest też przyczyną rodzącej się opozycji wobec tych, którzy to robią. Prawdopodobnie nie jest to główny punkt w myśli Mateusza, niemniej tworzy nieuniknioną implikację, gdy historia toczy się dalej. W tej historii znajdujemy dwie grupy…

Dzień 8 // Cudowna gwiazda Betlejemska

Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon (Mateusza 2, 2). Ciągle na nowo Biblia prowokuje naszą ciekawość do pytań o to, jak pewne rzeczy się stały. W jaki sposób ta „gwiazda” prowadziła mędrców ze Wschodu do Jerozolimy? Nie czytamy, że prowadziła ich lub poprzedziła ich w drodze do Jerozolimy. Czytamy…

Dzień 7 // Mesjasz dla trzech mędrców

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? (Mateusza 2, 1-2). Inaczej niż Łukasz, Mateusz nie mówi nam o pasterzach, którzy przyszli odwiedzić małego Jezusa w stajni. Koncentruje się na cudzoziemcach – poganach, nie-Żydach – przychodzących ze Wschodu, aby oddać cześć Jezusowi.…

Dzień 6 // Pokój dla tych, w których ma upodobanie

A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie (Łukasza 2, 12-14). Pokój dla kogo? W słowach anioła jest jakaś gorzka nuta. Pokój niech będzie tym, w których…

Dzień 5 // Nie ma innej drogi jak tylko Golgota

I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łukasza 2, 6-7). Można by pomyśleć, że skoro Bóg włada światem jak cesarstwem, to mógłby zorganizować miejsce w gospodzie dla Marii i Józefa, aby sprowadzić ich do Betlejem. Tak,…

Dzień 3 // Długo oczekiwana wizyta

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów, naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą(Łukasza 1:68-71). Zwróć uwagę na dwie niezwykłe rzeczy zapisane w słowach Zachariasza, męża Elżbiety, zapisane w rozdziale 1 Ewangelii…

Dzień 2 // Niezwykły Bóg Marii

Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów…

kontakt / spotkania

Dane kontaktowe

Adres: Ul. Wita Stwosza 1a, 71-173 Szczecin
Telefon: 602 791 866
Email: kontakt@2kech.pl

Miejsce nabożeństw

Niedzielne Nabożeństwa // godzina 11:00

Społeczność Chrześcijańska Pogodno,
Ul. Wita Stwosza 1a,
71-173 Szczecin

nadchodzące wydarzenia