Wszystkie artykuły

Dzień 21 // Narodziny Przedwiecznego

“Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (Jana 18, 37). To wielki świąteczny tekst, mimo że dotyczy końcówki ziemskiego życia Jezusa, nie początku. Zauważ: Jezus nie tylko mówi, że się…

Dzień 20 // Świąteczna Solidarność

“A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” (1 Jana 3, 8) Każdego dnia na diabelskiej taśmie produkcyjnej powstają miliony grzechów. Szatan pakuje je do ogromnych samolotów transportowych, leci z nimi do nieba, po czym rozkłada je przed Bogiem i śmieje się do rozpuku. Niektórzy ludzie pracują przy tej taśmie na pełen etat. Inni zrezygnowali, choć od…

Dzień 19 // Święta są dla wolności

“Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli” (Hebrajczyków 2, 14-15). Jezus stał się człowiekiem, ponieważ potrzebna była śmierć kogoś,…

Dzień 18 // Świąteczny model misji

“Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat” (Jana 17, 18). Święta Bożego Narodzenia są wzorem dla misji. Misja jest odbiciem Świąt. Zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Dla przykładu – niebezpieczeństwo. Chrystus przyszedł do swojej własności, ale ta Go nie przyjęła. Ciebie też. Spiskowali przeciwko Niemu. Przeciwko tobie również. Nie miał stałego domu. Tak…

Dzień 17 // Największe zbawienie jakie można sobie wyobrazić

“Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze” (Jeremiasza 31, 31). Bóg jest sprawiedliwy i święty, odłączony od grzeszników takich jak my. To jest nasz największy problem w te Święta – i dotyczy zresztą każdego innego okresu. W jaki sposób możemy poukładać sobie relację ze sprawiedliwym i świętym Bogiem? Bóg…

Dzień 16 // Najbardziej udano Boże potknięcie

“Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Filipian 2, 9-11). Boże Narodzenie zaznaczyło początek najbardziej skutecznego potknięcia Boga. On zawsze chętnie ukazywał…

Dzień 15 // Życie i śmierć w Bożym Narodzeniu

“Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (Jana 10, 10). Gdy zabierałem się do pisania tego tekstu, otrzymałem informację o śmierci Marion Newstrum. Marion i jej mąż Elmer należeli do naszego kościoła dłużej niż trwało życie większości jego członków wówczas. Miała 87 lat. Byli małżeństwem przez 64 lata. Kiedy rozmawiając…

Dzień 14 // By uczynić to prawdziwym dla swojego ludu

“Teraz zaś [Chrystus] objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice” (Hebrajczyków 8, 6). Według Hebrajczyków 8,6, Chrystus jest Pośrednikiem nowego przymierza. Co to oznacza? Znaczy to, że Jego krew – krew przymierza (Łk 22, 20; Hbr 13, 20) – ostatecznie i definitywnie nabyła i zapewniła wypełnienie się Bożych…

Dzień 13 // Ostateczna rzeczywistość jest już tutaj

“Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. (…) Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko…

Dzień 12 // Zamiana cieni

“Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek” (Hebrajczyków 8, 1-2). Celem Listu do Hebrajczyków jest ukazanie, że Jezus Chrystus, Syn Boga, nie przyszedł jedynie po to, aby jak najlepiej dopasować się do ziemskiego systemu…

kontakt / spotkania

Dane kontaktowe

Adres: Ul. Wita Stwosza 1a, 71-173 Szczecin
Telefon: 602 791 866
Email: kontakt@2kech.pl

Miejsce nabożeństw

Niedzielne Nabożeństwa // godzina 11:00

Społeczność Chrześcijańska Pogodno,
Ul. Wita Stwosza 1a,
71-173 Szczecin

nadchodzące wydarzenia